Colegiul de redacție

 • Redactor-șef
 • Conf. dr. Cristina BOGDAN
 • Redactori-şefi adjuncţi
 • Prof. dr. Oana CHELARU-MURĂRUȘ
 • Prof. dr. Liviu PAPADIMA
 • Colegiul de redacţie
 • Prof dr. Ariadna ŞTEFĂNESCU
 • Conf. dr. Alexandra VRÂNCEANU
 • Prof. dr. Oana FOTACHE
 • Lector dr. Adrian STOICESCU
 • Conf. dr. Alice TOMA
 • Conf. dr. Magdalena RĂDUŢĂ
 • Comitetul ştiinţific
 • Prof. dr. Mircea ANGHELESCU (Universitatea din Bucureşti)
 • Prof. dr. Gilles BARDY (Université de Provence, Aix-Marseille 1)
 • Prof. dr. Grigore BRÂNCUŞ (Academia Română)
 • Prof. dr. Alex DRACE-FRANCIS (Universitatea din Amsterdam)
 • Prof. dr. Jean-Pierre LONGRE (Université Jean Moulin, Lyon 3)
 • Prof. dr. Emilio MANZOTTI (Université de Genève)
 • Prof. dr. Bruno MAZZONI (Università di Pisa)
 • Prof. dr. Ileana ORLICH (Arizona State University)
 • Prof. dr.Gabriela PANĂ DINDELEGAN (Academia Română)
 • Prof. dr. Rodica ZAFIU (Universitatea din Bucureşti)
 • Secretar de redacţie
 • Conf. dr. Gabriela STOICA