În atenţia autorilor 

Autorii au obligaţia de a ataşa articolului trimis spre publicare o declaraţie pe propria răspundere privind paternitatea şi originalitatea conţinutului (vezi documentul ataşat). Colegiul de redacţie îşi asumă dreptul de a verifica posibilele cazuri de plagiat sau de nerespectare a regimului drepturilor de autor.

Articolele trebuie să fie trimise pe suport electronic în format WORD (.doc or .rtf), la următoarea adresă de e-mail: analele.ub.llr@gmail.com