În atenţia autorilor

Pentru o cooperare eficientă între editori, autori şi casa editorială, autorii de articole şi de recenzii sunt rugaţi să respecte următoarele norme de redactare academică:

•Articolele pot fi redactate în română, engleză, franceză, italiană, spaniolă.
•Articolele trimise trebuie să conţină numele şi afilierea instituţională a autorilor, precum şi adresa de e-mail. Articolele trebuie să conţină o scurtă prezentare bio-bibliografică a autorilor într-o notă de subsol (cca. 20 de rânduri).
•Articolele trebuie să fie însoţite de un rezumat (10-15 rânduri) în limba engleză (şi/sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională), urmat de 5-7 cuvinte-cheie (font Palatino Linotype, corp 9, la un rând).
•Toate articolele şi recenziile vor fi redactate cu diacritice; dacă sunt folosite fonturi speciale (Fonetic, ArborWinetc.), se va trimite şi tipul de font folosit.
• Imaginile, tabelele, graficele trebuie să respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor.

• Formatul documentului: pagină A4 (nu Letter, Executive, A5 etc.).
• Marginile paginii: sus – 5,75 cm; jos – 5 cm ; stânga şi dreapta – 4,25 cm ; antet – 4,75 cm; subsol – 1,25 cm.
• Articolele trimise trebuie tehno-redactate cu font Palatino Linotype, corp 11, la un rând.
Titlul articolului trebuie să fie centrat, cu majuscule aldine (font Palatino Linotype, corp 11).
Numele (cu majuscule aldine) şi afilierea autorului trebuie să fie centrat, sub titlu (font Palatino Linotype, corp 9).
Rezumatul (însoţit de titlul articolului tradus) precedă textul articolului (font Palatino Linotype, corp 9, la un rând); cuvintele-cheie (Palatino Linotype, corp 9, italic) urmează rezumatului.
Notele trebuie să apară în josul paginii (cu font Palatino Linotype, 9, la un rând).
Trimiterile bibliografice, indicarea sursei pentru citate – se vor indica în text, după următoarea convenţie: (Autor an:(spaţiu)pagină) − (Pop 2001: 32); (Pop/Ionescu 2001: 32).
• Se pot utiliza în text abrevieri, sigle (SMCF, vol. II, p. 20) care vor fi întregite la bibliografia finală, după cum urmează: 
  SMCF – Studii şi cercetări privitoare la formarea cuvintelor în limba română, vol. II, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1961.
LR – Limba română etc....
RITL – Revista de istorie şi teorie literară etc....

Bibliografia va fi indicată după următorul model:

(1) Pentru cărţi, volume, monografii se indică numele autorului, prenumele prescurtat, anul apariţiei, titlul cu italic, oraşul, editura (eventual volumul sau numărul de volume). În cazul în care una dintre componentele trimiterii bibliografice lipseşte, se vor folosi normele consacrate − [s.l.], [s.a.]. La volumele colective se va indica îndrumătorul/coordonatorul/editorul prin (coord.) sau (ed.)/(eds.) după nume şi prenume. În cazul în care există mai mulţi autori/coordonatori/editori, doar primul nume va fi inversat (Zafiu, R., C. Stan...).

Coteanu, I., 1982, Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, Editura Albatros.
Zafiu, R., C. Stan, Al. Nicolae (eds.), 2007, Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.

(2) Pentru articole din volume colective se indică numele autorului, prenume, an, titlu între ghilimele, urmat de în + indicarea scurtă a volumului (editori an:(spaţiu)pagini). Volumul colectiv trebuie să apară, aşadar, separat în bibliografie.

Zamboni, A., 1998, „Cambiamento di lingua o cambiamento di sistema? Per un bilancio cronologico della transizione”, în J. Herman (ed.) 1998: 99-127.
Herman, J. (ed.), 1998, La tranzitione dal latino alle lingue romanze. Atti della Tavola Rotonda di Linguistica Storica, Università Ca’Foscari di Venezia, 14-15 giugno 1996, Tübingen, Niemeyer.

(3) Pentru articole din reviste se indică numele autorului, prenumele autorului, anul, titlul articolului între ghilimele, urmat de în + numele revistei cu italic (neabreviat), volumul/tomul, numărul, pagini. În cazul în care există mai mulţi autori, doar primul nume va fi inversat.

Fischer, I., 1968, "Remarques sur le traitement de la diphtongue au en latin vulgaire", în Revue Roumaine de Linguistique, XIII, nr. 5, p. 417-420.
Cornea, P., 1994, „Noţiunea de autor: statut şi mod de folosinţă”, în Limbă şi literatură, vol. III-IV, p. 27-35.

Toate referinţele bibliografice din text trebuie să apară în bibliografia finală; şi cele preluate de la alţi autori (şi indicate prin apud) trebuie să aibă datele complete, în lista bibliografică finală sau (în mod excepţional, pentru că nu au fost consultate direct) în notă.

Autorii au obligaţia de a ataşa articolului trimis spre publicare o declaraţie pe propria răspundere privind paternitatea şi originalitatea conţinutului (vezi documentul ataşat). Colegiul de redacţie îşi asumă dreptul de a verifica posibilele cazuri de plagiat sau de nerespectare a regimului drepturilor de autor.

Articolele trebuie să fie trimise pe suport electronic în format WORD (.doc or .rtf), la următoarea adresă de e-mail: gabrielastoica.litere@gmail.com