Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura română
NR 2003

ARTICOLE

 • DAN GRIGORESCU Un cărturar
 • MIRCEA ANGHELESCU Poezia veche religioasă şi poezia romantică. Probleme de principiu
 • MADEEA AXINCIUC Despre trupul transparent al profetului şi desăvârşirea omului în « Călăuza rătăciţilor » de Moise Maimonide
 • DOINA BANCIU Cultura informaţiei şi comunicării în România
 • LAVINIA BĂNICĂ Raiul în imaginarul românesc din secolul al XVII-lea
 • MARIA CVASÎI CĂTĂNESCU Dimitrie Cantemir. Tehnici ale prozei eufonice
 • GHEORGHE CHIVU Recitind literatura română veche. Licenţe în rima « Psaltirii în versuri »
 • NICOLAE CONSTANTINESCU Posibile modele folclorice în proza lui I.L. Caragiale
 • ALEXANDRA CRĂCIUN « Mioriţa » ca mit vegetal. Recitire
 • CARMEN DIACONESCU Lucian Blaga: o perspectivă filosofică asupra culturilor
 • MIHAI DINU Dosoftei şi versul popular
 • CONSTANTIN DOMINTE Două note lingvistice relative la cronicari moldoveni
 • GEORGE GANĂ Blesteme poetice
 • ALEXANDRU HANŢĂ Ecourile marii Revoluţii franceze de la 1789 în opera lui Ion Ghica
 • ELENA IONESCU Hoc est ius cenae sau despre labirint
 • VASILE MORAR « Noi despre ceilalţi » şi judecata morală elementară
 • CRISTIAN MOROIANU Părţile corpului omenesc. Dublete etimologice
 • GABRIELA PANĂ DINDELEGAN Note asupra pasivului românesc
 • ZAMFIRA POPESCU Spirala – figură de gândire la Pascal
 • ADRIANA STOICHIŢOIU-ICHIM Observaţii privind semantismul termenului lider în România actuală